Tuyển Học viên Cao học làm luận văn tốt nghiệp

Ngày đăng: 08/12/2023 - 02:26 PM

VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM BỘ

BỘ MÔN GIỐNG & CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Tuyển Học viên Cao học làm luận văn tốt nghiệp

 

Bộ môn Giống và Công nghệ sinh học, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ tuyển học viên cao học làm luận văn tốt nghiệp về bảo vệ thực vật, bảo tồn nguồn gen, nhân giống cây trồng, di truyền và chọn giống.

Yêu cầu:

- Ham học hỏi, cầu tiến, có nhu cầu học kỹ thuật thực sự;

- Chăm chỉ, chịu khó và thích tìm tòi học hỏi kiến thức;

- Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

- Thời gian làm luận văn: 6 - 12 tháng.

Quyền lợi của học viên cao học:

- Sẽ được học các kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, bảo tồn nguồn gen, nhân giống cây trồng, di truyền và chọn giống;

- Có được số liệu đầy đủ để hoàn thành Luận văn cao học

- Nâng cao kỹ năng viết báo cáo khoa học và trình bày kết quả khoa học;

- Sẽ có tên trong bài báo khoa học được đăng tải liên quan đến kết quả nghiên cứu.

Liên hệ:

TS. Nguyễn Thị Hải Hồng, Phó trưởng Bộ môn 

Điện thoại: 0909226690       email: hong.nguyen@vafs.gov.vn

VIDEO CLIPS

Hoạt động của viện

Liên kết

email

Thống kê truy cập

Đang online: 8

Truy cập ngày: 9079

Tổng truy cập: 314664