Thành tựu

Thành tựu đạt được của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

date09:17 AM - 09/04/2021
Thành tựu đạt được của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Thành tựu đạt được của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ triển khai các hoạt động nghiên cứu lâm nghiệp bao gồm hầu hết các lĩnh vực chủ yếu như: Giống, Kỹ thuật lâm sinh, Sinh thái môi trường và Kinh tế lâm nghiệp. Đặc biệt từ năm 2012, sau khi Viện được nâng cấp thì hoạt động KHCN liên tục được đổi mới, luôn bám sát chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đề án tái cơ cấu ngành, các chương trình trọng điểm của Bộ và nhu cầu thực tiễn. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp các cơ sở khoa học, trong đó tập trung vào nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật về trồng rừng và phục hồi rừng tự nhiên, các chính sách quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, dịch vụ môi trường rừng, ... Các giống tiến bộ kỹ thuật, các quy trình công nghệ được hoàn thiện và chuyển giao vào sản xuất, góp phần phát triển ngành lâm nghiệp ở vùng Nam Bộ nói riêng và kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

VIDEO CLIPS

Hoạt động của viện

Liên kết

email

Thống kê truy cập

Đang online: 9

Truy cập ngày: 9084

Tổng truy cập: 314669