Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 1 năm 2019

date02:48 PM - 24/05/2021
Lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 1 năm 2019

Ngày 02/12/2019, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 1 năm 2019 cho các nghiên cứu sinh khu vực phía Nam đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2019. Các Tiến sĩ được nhận bằng đợt 1 năm 2019 gồm có: TS. Vương Đức Hòa, chuyên ngành Lâm sinh TS. Huỳnh Đức Hoàn, chuyên ngành Điều tra và Quy hoạch rừng TS. Lê Hữu Phú, chuyên ngành Lâm sinh.