Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện KHLN Nam Bộ

date03:10 PM - 08/04/2021
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện KHLN Nam Bộ

Tổ chức bộ máy của Viện hiện có 2 phòng chức năng; 04 Bộ môn nghiên cứu và 03 Trung tâm trực thuộc có tư cách pháp nhân (Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Viện), với phạm vi hoạt động khoa học và công nghệ lâm nghiệp ở 19 tỉnh vùng Nam Bộ.

VIDEO CLIPS

Hoạt động của viện

Liên kết

email

Thống kê truy cập

Đang online: 10

Truy cập ngày: 15425

Tổng truy cập: 278106