Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện KHLN Nam Bộ

date03:10 PM - 08/04/2021
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện KHLN Nam Bộ

Tổ chức bộ máy của Viện hiện có 2 phòng chức năng; 04 Bộ môn nghiên cứu và 03 Trung tâm trực thuộc có tư cách pháp nhân (Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Viện), với phạm vi hoạt động khoa học và công nghệ lâm nghiệp ở 19 tỉnh vùng Nam Bộ.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM BỘ

date03:03 PM - 08/04/2021
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM BỘ

Chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 3133/QĐ-BNN-TCCB, ngày 13/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chức năng nhiệm vụ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tổ chức khoa học công nghệ số 4109000035 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 21/09/2020

Lịch sử hình thành Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Nam Bộ

date01:25 PM - 06/03/2021
Lịch sử hình thành Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Nam Bộ

Lịch sử hình thành Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ (Viện), tiền thân là Phân viện nghiên cứu Lâm nghiệp phía Nam được thành lập ngày 15/01/1977, được tổ chức và sắp xếp lại theo quyết định số 3133/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/12/2012 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn trên cơ sở nhập Trung tâm Khoa học & sản xuất Lâm nghiệp Đông Nam Bộ, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật rừng ngập Minh Hải thành Viện để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

Thành tựu đạt được của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

date09:17 AM - 09/04/2021
Thành tựu đạt được của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Thành tựu đạt được của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ triển khai các hoạt động nghiên cứu lâm nghiệp bao gồm hầu hết các lĩnh vực chủ yếu như: Giống, Kỹ thuật lâm sinh, Sinh thái môi trường và Kinh tế lâm nghiệp. Đặc biệt từ năm 2012, sau khi Viện được nâng cấp thì hoạt động KHCN liên tục được đổi mới, luôn bám sát chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đề án tái cơ cấu ngành, các chương trình trọng điểm của Bộ và nhu cầu thực tiễn. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp các cơ sở khoa học, trong đó tập trung vào nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật về trồng rừng và phục hồi rừng tự nhiên, các chính sách quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, dịch vụ môi trường rừng, ... Các giống tiến bộ kỹ thuật, các quy trình công nghệ được hoàn thiện và chuyển giao vào sản xuất, góp phần phát triển ngành lâm nghiệp ở vùng Nam Bộ nói riêng và kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

date09:46 AM - 09/04/2021
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 Xây dựng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ phát triển theo định hướng phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từng bước hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực và hội nhập quốc tế. Viện lấy chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học và hiệu quả chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất là nhiệm vụ chính trị hàng đầu góp phần thực hiện tốt tái cơ cấu ngành và phát triển kinh tế của đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước tham gia vào thị trường khoa học công nghệ khu vực và thế giới. Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học đạt trình độ cao với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Cung cấp cơ sở và các giải pháp khoa học nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, chiến lược phát triển lâm nghiệp và chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp góp phần phát triển bền vững ngành Lâm nghiệp ở vùng Nam Bộ.

VIDEO CLIPS

Hoạt động của viện

Liên kết

email

Thống kê truy cập

Đang online: 45

Truy cập ngày: 15405

Tổng truy cập: 278086