Đề tài dự án

Cách lấy mủ trôm sạch thu hút thị trường

date02:02 PM - 06/03/2021
Cách lấy mủ trôm sạch thu hút thị trường

Cách lấy mủ trôm sạch thu hút thị trường

https://youtu.be/Eprj-m12Hac

date02:01 PM - 06/03/2021
https://youtu.be/Eprj-m12Hac

Mô hình trồng cây trôm hiệu quả - phát sóng trong chương trình khuyến nông quốc gia, phát trên kênh 3N, VTC16