Chiến lược phát triển

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

date09:46 AM - 09/04/2021
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 Xây dựng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ phát triển theo định hướng phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từng bước hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực và hội nhập quốc tế. Viện lấy chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học và hiệu quả chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất là nhiệm vụ chính trị hàng đầu góp phần thực hiện tốt tái cơ cấu ngành và phát triển kinh tế của đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước tham gia vào thị trường khoa học công nghệ khu vực và thế giới. Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học đạt trình độ cao với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Cung cấp cơ sở và các giải pháp khoa học nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, chiến lược phát triển lâm nghiệp và chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp góp phần phát triển bền vững ngành Lâm nghiệp ở vùng Nam Bộ.

VIDEO CLIPS

Hoạt động của viện

Liên kết

email

Thống kê truy cập

Đang online: 14

Truy cập ngày: 15060

Tổng truy cập: 299099