Cơ sở dữ liệu - văn bản

Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông về quy định quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

date03:09 PM - 30/03/2023
Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông  về quy định quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông về quy định quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

QUYẾT ĐỊNH 569/QĐ-TTG NGAY 11/5/2022 BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐẾN NĂM 2030

date08:40 AM - 24/05/2022
QUYẾT ĐỊNH 569/QĐ-TTG NGAY 11/5/2022 BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐẾN NĂM 2030

Ngày 11/05/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 569/QĐ-TTG về việc "Ban hành chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030" với mục tiêu: Đến năm 2030, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được phát triển vững chắc, thực sự trở thành động lực tăng trưởng, góp phần quyết định đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; góp phần phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam; tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao; trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức trên trung bình của thế giới; một số lĩnh vực khoa học và công nghệ đạt trình độ quốc tế.

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/8/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025

date10:00 AM - 06/08/2021
Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/8/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Phát triển lâm nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật theo hướng hiện đại, hiện thực, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, liên kết theo chuỗi từ phát triển rừng, bảo vệ rừng và sử dụng rừng đến chế biến và thương mại lâm sản; quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng bền vững diện tích rừng và diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp; phát huy tiềm năng, vai trò và tác dụng của rừng để góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động tiêu cực do thiên tai, tăng cường khả năng thích ừng với biến đổi khí hậu; góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

date09:30 AM - 07/09/2021
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/03/2021 Về quản lý giống cây Lâm nghiệp

date10:12 AM - 22/07/2021
Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/03/2021 Về quản lý giống cây Lâm nghiệp

Nghị định này quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, gồm: bảo tồn nguồn gen; nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm giống; nhãn và tên giống cây trồng lâm nghiệp; quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp.

VIDEO CLIPS

Hoạt động của viện

Liên kết

email

Thống kê truy cập

Đang online: 8

Truy cập ngày: 16

Tổng truy cập: 242544