Hội đồng khoa học

Ngày đăng: 09/04/2021 - 03:10 PM

Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học của Viện Nam Bộ có tiền thân là Hội đồng Khoa học Phân viện NC Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ. Số lượng thành viên của hội đồng khoa học có 11 người. Hội đồng giúp lãnh đạo Viện xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện; tư vấn triển khai và đánh giá các nhiệm vụ KHCN; Tư vấn về đào tạo chuyên môn cho cán bộ nghiên cứu; Tư vấn tổ chức hội thảo khoa học, thông tin tư liệu và truyền thông, quảng bá hoạt động KHCN của Viện./.

VIDEO CLIPS

Hoạt động của viện

Liên kết

email

Thống kê truy cập

Đang online: 21

Truy cập ngày: 15044

Tổng truy cập: 299083