CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM BỘ

Ngày đăng: 08/04/2021 - 03:03 PM

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
CỦA VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM BỘ

 

1. Chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 3133/QĐ-BNN-TCCB, ngày 13/12/2012 của Bộ NN và PTNT

a. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp của Vùng theo quy định, tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b. Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về lâm nghiệp tại vùng Nam bộ, bao gồm:

- Khoa học cơ sở về lý thuyết lâm học các hệ sinh thái rừng ngập nước vùng Tây Nam bộ, sinh thái cây rừng nhiệt đới vùng Đông Nam bộ;

- Kỹ thuật và công nghệ trồng thâm canh; kỹ thuật phục hồi, làm giàu, cải tạo, xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên và quản lý rừng bền vững vùng Nam bộ;

- Các biện pháp bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật rừng, động vật rừng;

- Chọn, tạo và nhân giống cây lâm nghiệp, xây dựng các rừng giống, vườn giống, lưu giữ tập đoàn giống lâm nghiệp;

- Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học và vi sinh trong lâm nghiệp;

- Sinh lý, sinh thái cá thể và quần thể, quần xã thực vật rừng và các biện pháp phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái rừng nhiệt đới vùng Nam Bộ;

- Cơ sở khoa học và biện pháp sử dụng bền vững đất lâm nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long & miền Đông Nam bộ;

- Cơ sở khoa học về đánh giá, dự báo tác động môi trường lâm nghiệp, biến đổi khí hậu, quan trắc môi trường vùng đất ngập nước Nam bộ;

- Kỹ thuật nuôi, gây trồng, khai thác, chế biến, bảo quản các loại lâm sản ngoài gỗ vùng đất ngập nước Nam bộ và rừng nhiệt đới vùng Đông Nam bộ;

- Biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại rừng; công nghệ phòng, chống cháy rừng;

- Khoa học về tổ chức và quản lý lâm nghiệp, cơ chế, chính sách lâm nghiệp, kinh tế tài nguyên và môi trường rừng; thị trường lâm sản; lâm nghiệp cộng đồng;

- Cơ giới hóa sản xuất giống cây lâm nghiệp, trồng rừng, khai thác, vận xuất, vận chuyển, chế biến, bảo quản lâm sản;

- Đặc tính công nghệ cơ bản của gỗ và các loại lâm sản phục vụ công nghiệp chế biến vừa và nhỏ;

- Công nghệ gia công, xử lý, chế biến cơ, hóa lâm sản; bảo quản lâm sản, thuốc bảo quản lâm sản;

c. Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật lâm nghiệp theo nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

d. Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; tham gia đào tạo tiến sĩ, liên kết đào tạo thạc sỹ, bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ lâm nghiệp của Vùng theo quy định của pháp luật.

e. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Viện theo quy định của pháp luật.

f. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ lâm nghiệp, nông lâm kết hợp, các sản phẩm phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện tại vùng Nam bộ theo quy định của pháp luật.

g. Thực hiện dịch vụ tham quan học tập và du lịch sinh thái phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện theo quy định của pháp luật.

h. Tư vấn lập dự án; tư vấn giám sát, thẩm tra; tư vấn thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các chương trình, dự án đầu tư, công trình xây dựng lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

i. Quản lý sử dụng nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

j. Làm đầu mối liên kết các đơn vị trực thuộc của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với các tỉnh, gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau để giải quyết các vấn đề khoa học, công nghệ về lâm nghiệp của Vùng.

k. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

2. Chức năng nhiệm vụ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tổ chức khoa học công nghệ số 4109000035 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 21/09/2020:

Trong đó: Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp gồm:

- Tư vấn lập đề án, dự án; tư vấn giám sát, thẩm tra; quy hoạch thiết kế, thi công vườn thực vật, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; vườn ươm, công viên, lâm viên, công trình công cộng, sân gôn, các khu vực cản quan môi trường và các công trình lâm sinh.

- Tư vấn thẩm định các chương trình, dự án đầu tư và công trình xây dựng thuộc các lĩnh vực lâm nghiệp;

- Điều tra, phân loại, giám định động vật, thực vật, bảo tồn và phát triển tài nguyên động vật, thực vật rừng và đa dạng sinh học; Điều tra, đánh giá môi trường, xã hội lâm nghiệp.

- Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong: điều tra rừng, kiểm kê rừng, quy hoạch rừng, quản lý, phát triển rừng bền vững và đa dạng sinh học; Xây dựng các loại bản đồ nông, lâm nghiệp; Xây dựng phần mềm công nghệ thông tin trong nông, lâm nghiệp.

- Tư vấn điều tra cơ bản về lâm nghiệp, định giá rừng, xây dựng khung giá rừng, điều tra, kiểm kê rừng, phúc kiểm, kiểm chứng thực địa, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.

- Tư vấn thiết kế thi công thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho các đối tượng thuộc các hệ sinh thái rừng;

- Tư vấn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng (FM), chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (CoC).

- Tư vấn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Khuyến lâm, khuyến nông.

- Sản xuất các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu.

- Thực hiện các dịch vụ KH&CN khác thuộc lĩnh vực nghiên cứu nêu trên./.

 

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Số 01 Phạm Văn Hai, Phường 1, Q. Tân Bình, Tp.HCM

VIDEO CLIPS

Hoạt động của viện

Liên kết

email

Thống kê truy cập

Đang online: 7

Truy cập ngày: 9079

Tổng truy cập: 314664