Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp Thanh thất, Chiêu liêu

Ngày đăng: 30/05/2021 - 09:41 AM

Phụ lục

DANH MỤC GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

(Kèm theo Quyết định số 617 /QĐ-BNN-TCLN ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 

I. GIỐNG THANH THẤT 

1. Giống Thanh thất xuất xứ Tuyên Quang, ký hiệu TQ

 • Mã số giống mới được công nhận: TT.ĐP.21.01
 • Vùng áp dụng: Đồng Phú, Bình Phước và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.
 • Tập thể tác giả: Phạm Thế Dũng, PhạmVăn Bốn, Nguyễn Văn Thiết, Phạm Thụy Nhật Truyền, và tập thể cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

2. Gia đình Thanh thất số 6 xuất xứ Tuyên Quang, ký hiệu TQ6

 • Mã số giống mới được công nhận: TT.ĐP.21.02
 • Vùng áp dụng: Đồng Phú, Bình Phước và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.
 • Tập thể tác giả: Phạm Thế Dũng, PhạmVăn Bốn, Nguyễn Văn Thiết, Phạm Thụy Nhật Truyền, và tập thể cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

3. Gia đình Thanh thất số 11 xuất xứ Đồng Nai, ký hiệu ĐN11

 • Mã số giống mới được công nhận: TT.ĐP.21.03
 • Vùng áp dụng: Đồng Phú, Bình Phước và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.
 • Tập thể tác giả: Phạm Thế Dũng, PhạmVăn Bốn, Nguyễn Văn Thiết, Phạm Thụy Nhật Truyền, và tập thể cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

3. Gia đình Thanh thất số 13 xuất xứ Đồng Nai, ký hiệu ĐN13

 • Mã số giống mới được công nhận: TT.ĐP.21.04
 • Vùng áp dụng: Đồng Phú, Bình Phước và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.
 • Tập thể tác giả: Phạm Thế Dũng, PhạmVăn Bốn, Nguyễn Văn Thiết, Phạm Thụy Nhật Truyền, và  tập thể cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

5. Gia đình Thanh thất số 6 xuất xứ Vĩnh Phúc, ký hiệu VP6

 • Mã số giống mới được công nhận: TT.ĐP.21.05
 • Vùng áp dụng: Đồng Phú, Bình Phước và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.
 • Tập thể tác giả: Phạm Thế Dũng, PhạmVăn Bốn, Nguyễn Văn Thiết, Phạm Thụy Nhật Truyền, và tập thể cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

 

II. GIỐNG CHIÊU LIÊU NƯỚC  

1. Giống Chiêu liêu nước xuất xứ Tây Ninh, ký hiệu TN

 • Mã số giống mới được công nhận: CLN.TB.21.06
 • Vùng áp dụng: Tân Biên, Tây Ninh và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.
 • Tập thể tác giả: Phạm Thế Dũng, Nguyễn Thanh Minh, Đỗ Thị Ngọc Hà và tập thể cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

2. Gia đình Chiêu liêu nước số 11 xuất xứ Kiên Giang, ký hiệu KG11

 • Mã số giống mới được công nhận: CLN.TB.21.07
 • Vùng áp dụng: Tân Biên, Tây Ninh và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.
 • Tập thể tác giả: Phạm Thế Dũng, Nguyễn Thanh Minh, Đỗ Thị Ngọc Hà và tập thể cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

3. Gia đình Chiêu liêu nước số 7 xuất xứ Đồng Nai, ký hiệu ĐN7

 • Mã số giống mới được công nhận: CLN.TB.21.08
 • Vùng áp dụng: Tân Biên, Tây Ninh và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.
 • Tập thể tác giả: Phạm Thế Dũng, Nguyễn Thanh Minh, Đỗ Thị Ngọc Hà và tập thể cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

4. Gia đình Chiêu liêu nước số 1 xuất xứ Tây Ninh, ký hiệu TN1

 • Mã số giống mới được công nhận: CLN.TB.21.09
 • Vùng áp dụng: Tân Biên, Tây Ninh và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.
 • Tập thể tác giả: Phạm Thế Dũng, Nguyễn Thanh Minh, Đỗ Thị Ngọc Hà và tập thể cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

5. Gia đình Chiêu liêu nước số 2 xuất xứ Tây Ninh, ký hiệu TN2

 • Mã số giống mới được công nhận: CLN.TB.21.10
 • Vùng áp dụng: Tân Biên, Tây Ninh và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.
 • Tập thể tác giả: Phạm Thế Dũng, Nguyễn Thanh Minh, Đỗ Thị Ngọc Hà và tập thể cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ./.

VIDEO CLIPS

Hoạt động của viện

Liên kết

email

Thống kê truy cập

Đang online: 7

Truy cập ngày: 9071

Tổng truy cập: 314656