Ban hành định mức kinh tế - Kỹ thuật đối với hoạt động Khoa học và công nghệ lĩnh vực lâm nghiệp

Ngày đăng: 30/05/2021 - 11:55 AM

Quyết định sô 5105/QĐ-BNN-KHCN ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Bộ NN và PTNT "Ban hành định mức kinh tế - Kỹ thuật đối với hoạt động Khoa học và công nghệ lĩnh vực lâm nghiệp".
Quyết định này thay thế Quyết định 2197/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời lĩnh vực Lâm nghiệp

VIDEO CLIPS

Hoạt động của viện

Liên kết

email

Thống kê truy cập

Đang online: 9

Truy cập ngày: 9084

Tổng truy cập: 314669