Công tác Đảng

Ngày đăng: 09/04/2021 - 02:59 PM

Công tác Đảng

 

Đảng bộ cơ sở Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ là đơn vị trực thuộc Đảng Bộ khối Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Tính đến tháng 12/2016 toàn Đảng bộ có 39 Đảng viên (chiếm hơn 1/3 số CBVC của Viện)

+ Đảng bộ Viện có 4 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ văn phòng Viện; Chi bộ Trung tâm NCTN Lâm nghiệp Đông Nam Bộ; Chi bộ Trung tâm NCTN Lâm nghiệp Tây Nam Bộ; và Chi bộ Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ