Văn bản

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/8/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025

date10:00 AM - 06/08/2021
Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/8/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Phát triển lâm nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật theo hướng hiện đại, hiện thực, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, liên kết theo chuỗi từ phát triển rừng, bảo vệ rừng và sử dụng rừng đến chế biến và thương mại lâm sản; quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng bền vững diện tích rừng và diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp; phát huy tiềm năng, vai trò và tác dụng của rừng để góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động tiêu cực do thiên tai, tăng cường khả năng thích ừng với biến đổi khí hậu; góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

date09:30 AM - 07/09/2021
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/03/2021 Về quản lý giống cây Lâm nghiệp

date10:12 AM - 22/07/2021
Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/03/2021 Về quản lý giống cây Lâm nghiệp

Nghị định này quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, gồm: bảo tồn nguồn gen; nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm giống; nhãn và tên giống cây trồng lâm nghiệp; quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp.

Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn đối với loài cây Keo lai và Keo tai tượng

date09:50 AM - 22/07/2021
Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh  gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn đối với loài cây Keo lai và Keo tai tượng

Hướng dẫn nội dung và yêu cầu kỹ thuật về trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn đối với loài cây Keo lai và Keo tai tượng, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế rừng trồng, góp phần phát triển nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Ban hành định mức kinh tế - Kỹ thuật đối với hoạt động Khoa học và công nghệ lĩnh vực lâm nghiệp

date11:55 AM - 30/05/2021
Ban hành định mức kinh tế - Kỹ thuật đối với hoạt động Khoa học và công nghệ lĩnh vực lâm nghiệp

Quyết định số 5105/QĐ-BNN-KHCN ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Bộ NN và PTNT "Ban hành định mức kinh tế - Kỹ thuật đối với hoạt động Khoa học và công nghệ lĩnh vực lâm nghiệp". Quyết định này thay thế Quyết định 2197/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

VIDEO CLIPS

Hoạt động của viện

Liên kết

email

Thống kê truy cập

Đang online: 5

Truy cập ngày: 3486

Tổng truy cập: 55535