Tổ chức Công đoàn

Ngày đăng: 09/04/2021 - 03:03 PM
  • Tổ chức Công đoàn

Do đặc thù Viện có 3 Trung tâm trực thuộc nên các Công đoàn cơ sở hoạt động độc lập và trực thuộc Công đoàn khối các tỉnh/thành của các đơn vị đóng trên địa bàn. Công Viện có tổng cộng 4 Công đoàn cơ sở./.