Văn bản Bộ - liên Bộ

Ban hành định mức kinh tế - Kỹ thuật đối với hoạt động Khoa học và công nghệ lĩnh vực lâm nghiệp

date11:55 AM - 30/05/2021
Ban hành định mức kinh tế - Kỹ thuật đối với hoạt động Khoa học và công nghệ lĩnh vực lâm nghiệp

Quyết định số 5105/QĐ-BNN-KHCN ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Bộ NN và PTNT "Ban hành định mức kinh tế - Kỹ thuật đối với hoạt động Khoa học và công nghệ lĩnh vực lâm nghiệp". Quyết định này thay thế Quyết định 2197/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

VIDEO CLIPS

Hoạt động của viện

Liên kết

email

Thống kê truy cập

Đang online: 5

Truy cập ngày: 5868

Tổng truy cập: 128524