Dịch vụ chuyển giao KHCN

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen để tạo cây thông có khả năng chống chịu cao đối với sâu róm

date04:17 PM - 09/04/2021
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen để tạo cây thông có khả năng chống chịu cao đối với sâu róm

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen để tạo cây thông có khả năng chống chịu cao đối với sâu róm

Quản lý lập địa và năng suất rừng trồng nhiệt đới (2002 - 2008)

date04:16 PM - 09/04/2021
Quản lý lập địa và năng suất rừng trồng nhiệt đới (2002 - 2008)

Quản lý lập địa và năng suất rừng trồng nhiệt đới (2002 - 2008)

Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân thảo

date04:02 PM - 09/04/2021
Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân thảo

Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân thảo nhằm tăng khả năng cố định cát để trồng rừng phòng hộ ven biển miền Trung

Hướng dẫn kỹ thuật tạo giống và trồng vàng đắng dưới tán rừng tự nhiên

date03:53 PM - 09/04/2021
Hướng dẫn kỹ thuật tạo giống và trồng vàng đắng dưới tán rừng tự nhiên

Hướng dẫn kỹ thuật tạo giống và trồng vàng đắng dưới tán rừng tự nhiên

Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và trồng Kim tiền thảo dưới tán rừng tự nhiên

date03:50 PM - 09/04/2021
Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và trồng Kim tiền thảo dưới tán rừng tự nhiên

Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và trồng Kim tiền thảo dưới tán rừng tự nhiên