Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 40 năm xây dựng và phát triển

Ngày đăng: 06/03/2021 - 02:04 PM

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ (Viện), tiền thân là Phân viện nghiên cứu Lâm nghiệp phía Nam được thành lập ngày 15/01/1977, được tổ chức và sắp xếp lại theo quyết định số 3133/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/12/2012 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn trên cơ sở nhập Trung tâm Khoa học & sản xuất Lâm nghiệp Đông Nam Bộ, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật rừng ngập Minh Hải thành Viện để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào về Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ trong Lâm nghiệp, góp phần đáng kể cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng ở các tỉnh phía Nam. Thành tựu nghiên cứu khoa học của Viện thực hiện ở nhiều lĩnh vực như: giống cây rừng; kỹ thuật trồng rừng; phục hồi và làm giàu rừng tự nhiên; sinh thái môi trường; bảo vệ rừng; chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ; và kinh tế xã hội lâm nghiệp. Thành tựu đó cũng thu được trên cả 3 vùng sinh thái đặc thù của phía Nam, đó là: vùng ẩm nhiệt đới miền Đông Nam Bộ, vùng đất ngập nước Tây Nam Bộ và vùng đất cát khô hạn cực Nam Trung bộ. Có được thành tựu ấy, Viện đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và sự giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ, quý báu của các tổ chức quốc tế như: FAO, JICA, CIFOR, ACIAR, … cũng như các Cơ quan, Ban ngành, các trường Đại học và Viện nghiên cứu trong vùng.

Ngày nay, với đội ngũ CBVC của Viện đang ngày càng trưởng thành cả về tri thức, năng lực và phẩm chất, với tiềm năng cơ sở vật chất hiện có, Viện khoa học Lâm nghiệp Nam bộ chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn, xứng đáng là đơn vị đầu ngành về nghiên cứu lâm nghiệp vùng phía Nam, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ NCKH được giao trong điều kiện mới.