Đề tài dự án

QUẢN LÝ LÂM SINH TỐI ƯU VÀ NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG KEO CHO GỖ XỬ CÓ CHẤT LƯỢNG CAO (ACIAR FST 2006/087: 2008-2012)

date12:51 PM - 13/07/2021
QUẢN LÝ LÂM SINH TỐI ƯU VÀ NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG KEO CHO GỖ XỬ CÓ CHẤT LƯỢNG CAO (ACIAR FST 2006/087: 2008-2012)

QUẢN LÝ LÂM SINH TỐI ƯU VÀ NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG KEO CHO GỖ XỬ CÓ CHẤT LƯỢNG CAO (ACIAR FST 2006/087: 2008-2012)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN ĐỂ TẠO CÂY THÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CAO ĐỐI VỚI SÂU RÓM

date12:46 PM - 13/07/2021
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN ĐỂ TẠO CÂY THÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CAO ĐỐI VỚI SÂU RÓM

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN ĐỂ TẠO CÂY THÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CAO ĐỐI VỚI SÂU RÓM

VIDEO CLIPS

Hoạt động của viện

Liên kết

email

Thống kê truy cập

Đang online: 6

Truy cập ngày: 5294

Tổng truy cập: 116605