Công tác thi đua khen thưởng

Ngày đăng: 09/04/2021 - 03:12 PM
  • Công tác thi đua khen thưởng
  •  

Giai đoạn từ 2012 đến 2016 Viện đã được công nhận 5 năm liền là tập thể lao động xuất sắc; được tặng 4 Bằng khen của Bộ NN&PTNT, Công Đoàn Bộ NN&PTNT, Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật, UBND TP Hồ Chí Minh; 5 giấy khen của công đoàn khối, UBND quận Tân Bình; 5 năm liền đạt danh hiệu đơn vị xanh sạch do UBND quận Tân Bình phong tặng. Bên cạnh đó, đối với danh hiệu cá nhân đã có 01 bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 02 huân chương lao động hạng 2 và 3; 01 bằng lao động sáng tạo do Tổng liên đoàn lao động phong tặng cùng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể cá nhân tiêu biểu trong toàn Viện.